Brugervilkår

Få vurderinger fra op til 3 ejendomsmæglere – Let og enkelt

Bolias – Brugervilkår og Privatlivspolitik

Bolias – en tjeneste udbudt af Leadwise A/S Ver. 1.0 Dec. 2022
Leadwise A/S CVR 35644474
Vestergade 3A
DK-1456 København K

Dataansvarlig:
Bolias (Leadwise A/S)
Vestergade 3A
DK-1456 København K
Henvendelse kan rettes til info@Bolias.dk

Bolias, bolias.dk, tjenesten Bolias udbudt af Leadwise A/S, og selskabet bag Bolias, vil herefter blive benævnt Bolias. De ejendomsmæglere, mæglere, advokater og andre leverandører af ydelser i forbindelse med bolig salg som Bolias samarbejder med vil herefter blive benævnt samarbejdspartner(e). Boliger, herunder sommerhuse, grunde, og erhvervsejendomme vil herefter blive benævnt ejendom(me).

Nærværende vilkår og betingelser kan ændres eller opdateres uden varsel, når Bolias finder det nødvendigt. Ved at bruge Bolias accepterer du ændringerne.

Indledning

Bolias er en uvildig tjeneste, som formidler kundekontakt mellem sælgere af boliger, grunde og erhvervsejendomme og vore samarbejdspartnere i form af ejendomsmæglere, mæglere, advokater og andre leverandører af ydelser i forbindelse med bolig salg. Du benytter tjenesten ved at indtaste en række oplysninger, som danner baggrund for en anmodning om kontakt med henblik på salg af din ejendom. På baggrund af din anmodning bliver du kontaktet af relevante samarbejdspartnere. Det er gratis for dig som forbruger at benytte Bolias, og du er ligeledes heller ikke forpligtet til at acceptere tilbud som vore samarbejdspartnere måtte fremsende.

Bolias kan ikke garantere, at du kontaktes eller modtager et tilbud fra vore samarbejdspartnere.

Såfremt du accepterer at blive kontaktet af en samarbejdspartner, vil kundeforholdet være mellem dig/jer og den pågældende samarbejdspartner. Bolias eller selskabet bag Bolias indgår ikke som part i et eventuelt formidlingsforhold i forbindelse med salg af din ejendom og yder ingen rådgivning, administration eller andet forberedende arbejde i forbindelse med formidling af kundekontakten, hvorfor Bolias eller selskabet bag Bolias ikke kan stilles til ansvar i relation til et evt. kundeforhold indgået med en samarbejdspartner.

Såfremt du og din evt. medansøger accepterer et tilbud vedr. forsikring, vil forsikringsforholdet være mellem dig/jer og det pågældende forsikringsselskab.

Bolias eller selskabet bag Bolias indgår ikke som part i et eventuelt forsikringsforhold og yder ingen rådgivning i forbindelse med formidling af tilbud i denne henseende, hvorfor Bolias eller selskabet bag Bolias ikke kan stilles til ansvar i relation til det konkrete tilbud eller forsikringsforhold.

Bolias modtager honorar for formidling af kundekontakt eller tilbud fra vore samarbejdspartnere.

For at kunne benytte tjenesten Bolias, samt evt. andre tjenester som Bolias og Leadwise A/S stiller til rådighed, og modtage tilbud igennem tjenesten, er det en forudsætning at du giver dit samtykke. Ved at udfylde en ansøgning hos Bolias giver du samtykke til at Bolias på dine vegne kan formidle din kontakt med de data du angiver gennem vores tjeneste til vore samarbejdspartnere.

Ansvarsfraskrivelse

Bolias kan ikke i kraft af sin rolle som formidler af kontakten mellem dig og vore samarbejdspartnere drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser, økonomiske tab eller tvister der måtte opstå i forbindelse med et salg eller en salgsproces af din ejendom samt evt. forsikringsforhold som måtte være indgået med en samarbejdspartner.

Ligeledes indtager Bolias ikke nogen rådgivende rolle i forbindelse med formidling af kontakt eller tilbud fra vore samarbejdspartnere, hvorfor du som bruger selv er ansvarlig for valg af tilbud, og selv må søge eventuel rådgivning.

Bolias garanterer ikke, at vore samarbejdspartnere fremsender tilbud til dig eller kontakter dig. Ligeledes er Bolias heller ikke ansvarlig for fejl i tilbud om salg af din ejendom, forsikringstilbud, priser, priseksempler eller betingelser hos de pågældende samarbejdspartnere.

Bolias har ikke erstatningspligt i forhold til IT-nedbrud eller ødelæggelse af data i forbindelse med hacking, computervirus, sabotage, naturkatastrofer, uroligheder, terror, hærværk strejke, blokade, boykot eller anden force majeure.

Indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger

Ved din accept af nærværende Vilkår og Betingelser, giver du samtidig samtykke til at Bolias må indsamle, opbevare, behandle og dele dine personoplysninger med de ejendomsmæglere, mæglere, advokater, forsikringsselskaber og andre leverandører af ydelser i forbindelse med salg af fast ejendom, som Bolias samarbejder med.

Personoplysninger der indsamles er:

Navn, adresse, IP-adresse, cpr-nr., email, telefonnummer og boligforhold

Alle personoplysninger behandles strengt fortroligt i henhold til persondatalovgivningen.

Formålet med indsamlingen er:

At formidle tilbud på kundekontakt og forsikringer, samt håndtering af din brug af de produkter Bolias formidler. Dine oplysninger vil også blive brugt af Bolias og Leadwise A/S til statistik og markedsføring af relevante produkter/ydelser.

Behandlingen af dine personoplysninger omfatter:

Registrering af anmodning om kundekontakt med henblik på salg af din ejendom, forsikringer, identifikation (herunder identifikation via MitID/NemID) videregivelse af anmodning til vore samarbejdspartnere, kontakt gennem email, sms, telefonopkald eller chat, kundeservice, formidling af kontakt og tilbud fra vore samarbejdspartnere eller evt. afslag fra disse. Dine personoplysninger bliver behandlet inden for EU/EØS i vores egne IT-systemer. Databehandling vedr. drift og vedligehold sker hos leverandører i Danmark og Sverige.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

Vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig vores tjenester jf. Databeskyttelsesforordningen GDPR.

Dine personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at kunne levere de ydelser/produkter som Bolias tilbyder, eller så længe som lovgivning måtte kræve det.

Opbevaringsperioden udgør med udgangspunkt i Bolias’ legitime interesser:

- 5 år ved anmodninger, som medfører etableret kundeforhold hos de samarbejdspartnere Bolias samarbejder med, herunder partnere inden for forsikring.
- 12 måneder ved anmodninger, hvor der afgives tilbud eller tages kontakt fra en eller flere samarbejdspartnere, eller tilbud afgivet fra vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring.
- 12 måneder ved anmodninger, hvor der ikke afgives tilbud eller tages kontakt fra vore samarbejdspartnere.

Bolias henviser til de respektive samarbejdspartneres persondatapolitik og øvrige betingelser, da Bolias ikke er ansvarlig for den enkelte samarbejdspartners behandling af dine data, f.eks. i forbindelse med etablering af kundeforhold, hvor den respektive samarbejdspartner vil være dataansvarlig. I øjeblikket samarbejder Bolias med:

Realmæglerne

For at kunne forbedre brugeroplevelsen og generelt forbedre Bolias som tjeneste, indsamler og behandler vi også data der viser din brugeradfærd på siden og tidspunkt herfor.

Vi anvender forskellige typer cookies og andre lignende teknologier på websitet. Cookies er en standardfunktion på websites, der giver os mulighed for at gemme små mængder data på din computer, som fortæller om dig eller dit besøg på websitet. Cookies hjælper med info om hvilke områder af websitet der er nyttige, og hvilke der skal forbedres samt til brug for statistik og markedsføring. Du kan læse mere om vores cookie-politik her

Udover de data du selv afgiver til Bolias, kan Bolias indhente data om dig fra andre kilder, som f.eks. offentlige myndigheder, eller andre kilder med offentligt tilgængelige data.

Markedsføring

Ved tilmelding til nyhedsbreve m.m., giver du Bolias tilladelse til at sende dig mere information omkring din anmodning om salg af din ejendom via e-mail, SMS og telefonisk.

Bolias er helt omkostningsfri at bruge. I vores markedsføring sørger vi bl.a. for:

Vi sender kun nyhedsbreve og tilbud til brugere vi har fået tilladelse til at sende til, afmeldingslink medfølger i vores nyhedsbreve og tilbud, vi sørger løbende for at tilpasse vores betingelser til gældende lovgivning.

Personoplysninger der benyttes er:

Navn, email, telefonnummer, fødselsdato og geografisk position.

Formålet er:

At markedsføre Bolias’ tjenester og ydelser, samt Leadwise A/S’ andre tjenester og ydelser i relation hertil, herunder formidling af tilbud på lån, finansielle produkter/ydelser og forsikringer. Markedsføringen kan også ske på Google og Facebook annonceringskanaler og netværk.

Behandlingen omfatter:

Fremsendelse af email fra Bolias eller Leadwise A/S, fremsendelse af SMS eller telefonopkald fra Bolias eller Leadwise A/S. Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) og Compaya A/S kan få adgang til dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring. Ved markedsføring gennem Google Inc. eller Facebook Inc. oprettes brugerdefinerede målgrupper, hvor dine data vil være pseudonymiseret.

Retsgrundlaget er:

Vores legitime interesse i at kunne tilbyde dig vores tjenester jf. Databeskyttelsesforordningen GDPR.

Dine personoplysninger opbevares kun så længe det er nødvendigt for at kunne levere de ydelser/produkter som Bolias tilbyder, eller så længe som lovgivning måtte kræve det.

Opbevaringsperioden udgør med udgangspunkt i Bolias’ legitime interesser:

- 5 år ved anmodninger, som medfører etableret kundeforhold hos de samarbejdspartnere Bolias samarbejder med, herunder partnere inden for forsikring.
- 12 måneder ved anmodninger, hvor der afgives tilbud eller tages kontakt fra en eller flere samarbejdspartnere, eller tilbud afgivet fra vore andre samarbejdspartnere inden for forsikring.
- 12 måneder ved anmodninger, hvor der ikke afgives tilbud eller tages kontakt fra vore samarbejdspartnere.

Dit ansvar

Det er dit ansvar som bruger af Bolias, at alle de informationer du afgiver til os i forbindelse med anmodning om kontakt i forbindelse med salg af din ejendom er korrekte og retvisende. Ligeledes er det dit ansvar som bruger, at din benyttelse af Bolias og tjenesteydelserne forbundet hermed sker i overensstemmelse med disse Vilkår og Betingelser. Dine login-oplysninger til Bolias er personlige og må ikke videregives til andre, ligesom sikker opbevaring af disse oplysninger er dit ansvar som bruger.

Dine rettigheder

Jf. persondataloven og Databeskyttelsesforordningen GDPR har du ret til indsigt i de oplysninger Bolias har registreret om dig. Ved eventuelle fejl i disse oplysninger kan du kræve berigtigelse.

Oplysningerne opbevares hos dataansvarlig og behandles strengt fortroligt. Dine oplysninger vil blive udleveret hvis dette kræves af offentlighed myndighed, men vil ellers ikke blive videregivet til andre end Bolias og Leadwise A/S koncernforbundne selskaber samt de tredjeparter hvis produkter/ydelser Bolias formidler uden dit skriftlige samtykke.

Du kan ved henvendelse til info@Bolias.dk få oplyst hvilke oplysninger vi har om dig, og hvorledes disse behandles samt hvem oplysningerne kan videregives til i henhold til samtykket herom.

Du har ret til at modtage de persondata du selv har afgivet i struktureret og almindeligt anvendt og læsbart format.

Bolias kan kræve kompensation for fremsendelse af skriftlig information vedr. dine personoplysninger efter lovgivningens gældende regler og justitsministeriets gældende takster.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke om indsamling, behandling, opbevaring og deling af persondata ved at rette skriftlig henvendelse til info@Bolias.dk. Du skal dog være opmærksom på, at Bolias herefter ikke vil kunne tilbyde dig de tjenester eller produkter, som Bolias yder.

Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder samt alle øvrige immaterielle rettigheder til navnet Bolias, hjemmesiden Bolias.dk, tilhører Bolias og selskabet Leadwise A/S. Det er ikke tilladt at videregive eller kopiere information eller indhold uden Bolias’ skriftlige samtykke.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister afgøres ved dansk lov og Københavns Byret som retsinstans.

588 boligejere

Har vi indtil nu hjulpet med at få den bedste salgsaftale på deres bolig, og vi kan også hjælpe dig - Få uforpligtende tilbud i dag.

Få gratis tilbud